Akce
Typ Název Cena
Všechny akce
AKCE ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A HŘENSKO 2 950,- Kč
 
 

Pojištění na cesty

VYSVĚTLENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM POJIŠTĚNÍ

Pojištění na úhradu léčebných výloh v zahraničí

Toto pojištění si zpravidla sjednává účastník pobytu sám a není tedy zahrnuto do ceny pobytu, protože je zpravidla výhodné, když tak učiní u zdravotní pojišťovny, kde je registrován a kde dostane příslušné slevy. Někteří mohou mít uzavřené pojištění v rámci využívání platební karty. (Jen výjimečně a jen pro některé akce toto pojištění sjednává pro všechny účastníky pobytu cestovní kancelář a je zahrnuto do ceny poukazu, což je vždy zřetelně a jasně uvedeno v upřesňujících informacích k akci). V případě, že se akce uskutečňuje v zemích Evropské unie je toto pojištění z určitého pohledu pojištěním nadstandardním, protože dle pravidel EU je všem pojištěncům zdravotních pojišťoven členských států zajištěna neodkladná péče a neodkladné ošetření v rozsahu péče, která je obvyklá v daném státě. Tedy v hotovosti se hradí jen ty výkony, které v hotovosti hradí i každý jiný občan toho státu, kde jste ošetřeni. Například se zpravidla jedná o paušální spoluúčast za ambulantní ošetření, což není vysoká částka. Pokud je třeba nějaké léky doplatit nebo uhradit na místě pobytu, tyto potom pojišťovna plně hradí, po příjezdu do ČR a předložení účtenky z lékárny nebo zdravotního zařízení (v této péči není zahrnuta repatriace).

Naše CK je připravena vám pojištění léčebných výloh + úrazu (ČR i Evropa) zabezpečit.

Dále si můžete u nás sjednat KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ (ČR i Evropa), kde je zahrnuto pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, pojištění proti stornování pobytu a pojištění proti ztrátě, zcizení a poškození cestovních zavazadel (výjimka je u letecké přepravy, kdy za ztrátu a poničení zavazadel odpovídá přímo letecká společnost). 

Taktéž je možné si u nás zabezpečit pojištění COVID plus.

Tyto pojištění zabezpečujeme u pojišťovny ČPP.

Více informací v CK SOCHOR.CZ.

..........................................................................................................................................

Evropský průkaz zdravotního pojištění 

je třeba si vzít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny. Jedná se o kartičku, která je vlastně mezinárodně uznávané potvrzení o tom, že jste zdravotně pojištěni v ČR. Každý by měl mít tuto kartičku vystavenou od své pojišťovny.

Pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře

Toto pojištění je povinna ze zákona uzavírat každá cestovní kancelář a je již zahrnuto do ceny každého poukazu. V případě úpadku cestovní kanceláře by příslušná pojišťovna uhradila poškozeným klientům cestovní kanceláře ztráty, které by jim úpadkem kanceláře vznikly. Dětský program s.r.o. je každoročně proti úpadku řádně pojištěna a vlastní příslušný certifikát, se kterým je možné se v kanceláři seznámit. Pro rok 2023 je CK SOCHOR.CZ s.r.o. pojištěna u  České podnikatelské pojišťovny, a.s. Ubezpečujeme Vás, že v žádném případě se naše kancelář nechystá zkrachovat a je připravena v každém ročníku akcí a pobytů dostát svým slibům, které klientům dává a splnit služby, které si klienti objednali.